Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Efektivní veřejná správa města Luže

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009931

Předkládaný projekt směřuje ke zvýšení efektivity řízení města Luže v Pardubickém kraji. Zaměřuje se na tvorbu strategických a analytických dokumentů, na komplexní vzdělávání úředníků v jimi vykonávaných odborných oblastech, na pasportizaci městské infrastruktury (nad rámec zákonných povinností) a pořízení webových aplikací pro přehlednější komunikaci s občany. Projekt všemi aktivitami zajistí profesionalizaci ÚSC a zvýší kvalitu služeb, které jsou poskytovány obyvatelům města.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 30. 3. 2021
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Luže
 • IČ: 00270440
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Plk. Josefa Koukala
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Luže
  • Město: Luže
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53854

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 309 525,93
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 231 092,82

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
2. 12. 2019