Zpět

Efektivní veřejná správa - Město Nový Jičín

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016813

Hlavním cílem projektu je zefektivnit fungování veřejné správy ve městě Nový Jičín pomocí realizace zvolené klíčové aktivity, kterou je Přívětivý úřad. V rámci projektu k rozvoji stávajících či zavádění nových nástrojů, které povedou ke zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům. Pořizovanými nástroj jsou 2 elektronické úřední desky, rozvoj mapového portálu, rozvoj webového portálu a pořízení mobilního rozhlasu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Nový Jičín
 • IČ: 00298212
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo nám.
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Nový Jičín-město
  • Město: Nový Jičín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 689 375,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 298 125,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
12. 10. 2021