Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Koncepce bydlení města Písku

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010414

Projekt je zaměřen na vytvoření dlouhodobé koncepce bydlení města Písku. Zároveň bude rozvíjena spolupráce mezi Odborem sociálních věcí MÚ Písek (žadatel), a Domovní a bytovou správou města Písku (partner). Realizaci projektových aktivit v oblasti bydlení budou zajišťovat 2 noví zaměstnanci - Klíčový sociální pracovník v oblasti bydlení a Odborný pracovník pro oblast bydlení. Díky jejich úzké spolupráci dojde ke zkvalitnění, profesionalizace a zlepšení dostupnosti podpory v oblasti bydlení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Město Písek
 • IČ: 00249998
 • Sídlo:
  • Ulice: Velké náměstí
  • Číslo popisné: 114/3
  • Městská část: Písek
  • Město: Písek
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 939 686,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 695 238,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
20. 9. 2019