Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009850

Předmětem projektu je vytvoření nového strategického plánu rozvoje území Jilemnicka - svazku obcí pro období 2020 - 2025, zajištění vzdělávání úředníků a volených zástupců v jimi vykonávaných odborných oblastech a přiblížení vybraných odborných znalostí od státní správy směrem k samosprávným úřadům a dále k obyvatelstvu prostřednictvím metodickým příruček..

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 30. 3. 2021
 • Místo realizace: Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Jilemnicko - svazek obcí
 • IČ: 70694061
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 82
  • Městská část: Jilemnice
  • Město: Jilemnice
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 51401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 877 929,56
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 037 281,69

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
30. 10. 2019