Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Efektivní veřejná správa města Vejprty

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010067

Projekt je zaměřen na efektivnější fungování veřejné správy na úrovni města ve vztahu k občanům, klientům i zaměstnancům městského úřadu. V rámci projektu budou zpracovány nové strategické dokumenty, které přispějí k vyváženému rozvoji obce a efektivnější správě a údržbě majetku. Dále budou vytvořeny nové webové stránky a mobilní aplikace pro usnadnění komunikace s občany. V rámci projektu budou realizovány také vzdělávací aktivity zaměřené na zaměstnance městského úřadu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 29. 6. 2020
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Vejprty
 • IČ: 00262170
 • Sídlo:
  • Ulice: Tylova
  • Číslo popisné: 870/6
  • Městská část: Vejprty
  • Město: Vejprty
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43191

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 202 486,66
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 212 203,54

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
9. 4. 2019