Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Implementace genderového auditu ve společnosti Berner s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0010539

Projekt vychází ze zpracovaného Genderového auditu dle Standartu Úřadu vlády ČR. Cílem je snížit genderové rozdíly na pracovišti s cílem zefektivnění pracovních procesů a jejich implementace do praxe. Genderová korektnost bude díky projektu nastavena v a administrativní sféře, firemní kultuře, bude inovováno pracovní prostředí (lepší podmínky pro rovnost na pracovních pozicích), podpůrný rozvojový vzdělávací systém, transparentní benefitní systém a budou zavedeny nové flexibilní formy práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2019 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Zaměstnanci, Zaměstnavatelé

Příjemce

 • Berner spol. s r.o.
 • IČ: 62582771
 • Sídlo:
  • Ulice: Jinonická
  • Číslo popisné: 804/80
  • Městská část: Košíře
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 100 453,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019