Zpět

Implementace prvků eGovernmentu pro Městský úřad Staré Město

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016709

Cílem projektu je rozvíjet efektivní komunikaci Městského úřadu Staré Město s veřejností tak, aby se stal přívětivou a snadno dostupnou institucí pro občany města. Toho bude dosaženo pořízením elektronické úřední desky, modernizací webových stránek, vytvořením geografického informačního systému a zpracováním komunikační strategie jako podkladu pro posílení kontaktních nástrojů pro styk s veřejností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Staré Město
 • IČ: 00567884
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Hrdinů
  • Číslo popisné: 100
  • Městská část: Staré Město u Uherského Hradiště
  • Město: Staré Město
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68603

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 135 396,01
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 200 364,02

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021