Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Komplexní řešní bytové problematiky osob na území města Krnova

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015638

Projekt prostřednictvím svých aktivit a činností naváže na předchozí projekt pod názvem Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování osob ohrožených ztrátou bydlení.
Projekt se zaměřuje na řešení problematiky bydlení zejména prostřednictvím terénní soc. sociální práce a vzniku dalších odborných platforem. Sociální práce si v rámci projektu bude klást za cíl identifikovat a podpořit osoby ohrožené soc. vyloučením zejména v oblastech: bydlení, dluhové problematiky, zaměstnanosti atd..

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Město Krnov
 • IČ: 00296139
 • Sídlo:
  • Ulice: Hlavní náměstí
  • Číslo popisné: 96/1
  • Městská část: Krnov-Horní Předměstí
  • Město: Krnov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 856 655,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 033 527,38

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020