Zpět

Komplexní sociální podpora pro obyvatele SVL České Kamenice

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016479

Projekt je zaměřen na posilování kompetencí sociálně vyloučených obyvatel nebo ohrožených sociálním vyloučením (rodin s dětmi a mladých dospělých) na území České Kamenice. Rozšířením sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nově vzniklé soci. služby nízkoprahového zařízení pro mládež, pracovním a kariérním poradenstvím a workshopy finanční a funkční gramotnosti přispějeme ke komplexnímu řešení bariér, které jim brání vymanit se z chudoby a sociálního vyloučení. Celkově podpoříme 84 osob.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Charitní sdružení Děčín, z. s.
 • IČ: 26590719
 • Sídlo:
  • Ulice: Zbrojnická
  • Číslo popisné: 779/7
  • Městská část: Rozbělesy
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 772 066,81
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 842 129,44

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021