Zpět

Letní prázdninové tábory pro Bystřičku a Hanácké Království

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016423

Cílem projektu je přispět ke slučitelnosti pracovního a rodinného života na území MAS Hanácké Království a MAS Bystřička. Prostřednictvím klíčové aktivity Příměstské/Pobytové tábory dojde během letních prázdnin 2021-22 k realizaci 46 táborů na 15 různých místech. Zapojí se do nich min. 614 dětí ve věku 1. stupně ZŠ, čímž dojde k podpoře min. 409 rodičů. Rozpočet projektu je 3.053.708 Kč a jeho realizace přispěje k naplnění specifického cíle "Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce".

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2021 - 30. 12. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • MAS Hanácké Království, z.s.
 • IČ: 26661128
 • Sídlo:
  • Ulice: Šrámkova
  • Číslo popisné: 19
  • Městská část: Grygov
  • Město: Grygov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 783 73

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 595 651,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 458 056,20

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 9. 2022