Zpět

Lišky Pampeliška rodičům aneb péče o děti mimo školní výuku 2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016367

Projekt je zaměřen na nabídku služeb rodičům ve formě zajištění péče o děti prvního stupně ZŠ z Havířova v době mimo školní výuku, a to ve formě ranního a odpoledního klubu (doplňující kapacitně nedostačující školní družinu na ZŠ 1. Máje, ZŠ Na Nábřeží, ZŠ Kudeříkova), letních příměstských táborů včetně společné dopravy dětí. Realizace projektu směřuje ke sladění rodinného a pracovního života cílové skupiny, což přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • U Lišky Pampelišky, z.s.
 • IČ: 05162840
 • Sídlo:
  • Ulice: U Závor
  • Číslo popisné: 590/5
  • Městská část: Šumbark
  • Město: Havířov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 932 669,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 870 471,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021