Zpět

Mikroregion Střední Vsetínsko - rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866

Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace a informovanosti občanů o dění v obcích a o aktivitách úřadů i celého mikroregionu Střední Vsetínsko. Je realizován v partnerství mikroregionu Střední Vsetínsko a jeho 9 členských obcích (Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice, Lhota u Vsetína, Liptál, Malá Bystřice, Pržno a Ratiboř), které pojí obdobné problémy a potřeby ve vztahu k zefektivnění činnosti úřadu a jeho větší otevřenosti a přívětivosti směrem k veřejnosti. Více v samostatné příloze.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko
 • IČ: 68898461
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 75
  • Město: Ratiboř
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75621

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 608 666,56
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 989 764,69

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021