Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Místo ve společnosti - snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011613

Projekt je zaměřen na osoby žijící v sociálním vyloučení na ubytovnách ve městě Písek. Zastavuje prohlubování sociálního vyloučení osob a snižuje jeho důsledky. Rozvíjí dovednosti osob natolik, že jsou připraveny k trvalé změně životní situace a aktivizuje je k jejímu řešení. Tohoto dosahuje kontaktováním osob v jejich přirozeném prostředí (ubytovny) a individuální i skupinovou prací s nimi. Vede ke zlepšení celkového klimatu jak na ubytovně, ale i v prostranstvích k ubytovnám přilehlých.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Oblastní charita Písek
 • IČ: 43852564
 • Sídlo:
  • Ulice: Bakaláře
  • Číslo popisné: 43/6
  • Městská část: Písek
  • Město: Písek
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 646 836,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 290 618,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019