Zpět

Moderní úřad Nymburk

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728

Projekt naplňuje cíle Strateg. rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 na regionální úrovni města Nymburk, a to dostupné, kvalitní a efektivní služby MěÚ využívající ICT pro zajištění trvale udržitelného rozvoje. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na optimalizaci a následnou automatizaci procesů obsluhy klientů MěÚ směřující k úplnému elektronickému podání, nastavení systému inovačního managementu, vytvoření koncepce moderní komunikace s veřejností a doplnění el. úřední desky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Nymburk
 • IČ: 00239500
 • Sídlo:
  • Ulice: Náměstí Přemyslovců
  • Číslo popisné: 163/20
  • Městská část: Nymburk
  • Město: Nymburk
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 28802

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 168 559,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 735 628,13

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021