Zpět

Moderní úřad Svitávka

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016718

Projekt naplňuje cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 na regionální úrovni městyse Svitávka, a to rozvoj eGovernmentu - dostupné, kvalitní a efektivní služby úřadu využívající ICT pro zajištění trvale udržitelného rozvoje. Projekt tvoří 1 klíčová aktivita zaměřená na optimalizaci a následnou automatizaci procesů obsluhy klientů úřadu městyse směřující k úplnému elektronickému podání, zprostředkování elektronických služeb občanům a jejich propagace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Městys Svitávka
 • IČ: 00281042
 • Sídlo:
  • Ulice: Hybešova
  • Číslo popisné: 166
  • Městská část: Svitávka
  • Město: Sasina
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67932

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 287 781,87
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 227 255,63

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
21. 10. 2021