Zpět

Obnova a rozvoj duchovního a společenského života na venkově

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010117

V obcích zapojených do projektu(celkem 16 obcí)budou zpracovány programy rozvoje obcí dle metodiky MMR, bude zhodnocen jejich minulý rozvoj, přístup ke strategickému plánování a způsob řešení vybraných, pro obce aktuálních, témat (sociální oblast, komerční služby, regionální produkty, obnovitelné zdroje). Součástí budou informační semináře o PRO. Budou sesbírány příklady dobré praxe a podány doporučení pro prohloubení duchovního a společenského života na venkově.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020
 • Místo realizace: Ústecký kraj; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; Moravskoslezský kraj; Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Spolek pro obnovu venkova ČR
 • IČ: 64937178
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 151
  • Město: Bělotín
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75364

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 379 116,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 279 896,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
26. 8. 2021