Zpět

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754

Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa, které se týkají Úřadu městské části Praha 14, tedy orgánu veřejné správy, tak jak jsou popsána v dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR, a která byla identifikována v rámci kontinuálního a průběžného vyhodnocování řízení kvality v podmínkách ÚMČ Praha 14. Projekt navazuje na dva úspěšně realizované OPZ projekty MČ Praha 14 a cílem je implementace dalších opatření vzešlých z předchozích realizovaných aktivit.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Městská část Praha 14
 • IČ: 00231312
 • Sídlo:
  • Ulice: Bratří Venclíků
  • Číslo popisné: 1073/8
  • Městská část: Černý Most
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 676 054,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 676 054,38

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

Více informací o projektu


 
24. 12. 2021