Zpět

Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014689

Cílem projektu je vytvoření Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 (SUMPP13)
SUMPP13 bude strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v Praze 13 a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.
Dále bude vytvořen Generel cyklistické dopravy MČ Praha 13. Jeho cílem je řešit síť cyklistických tras ve vzájemné provázanosti a stanovit aktualizovanou koncepci rozvoje cyklistické dopravy jako součásti dopravního systému MČ Prahy 13.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 31. 5. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Městská část Praha 13
 • IČ: 00241687
 • Sídlo:
  • Ulice: Sluneční náměstí
  • Číslo popisné: 2580/13
  • Městská část: Stodůlky
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 573 723,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 573 723,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

Více informací o projektu


 
31. 12. 2021