Zpět

Podpora efektivní komunikace obcí Vřesina, Darkovice, Hať a Píšť s veřejností

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016689

Cílem projektu je rozvíjet efektivní komunikaci obcí Vřesina, Darkovice, Hať a Píšť s veřejností tak, aby se staly přívětivými a snadno dostupnými institucemi pro občany. Za tímto účelem bude zpracován koncepční dokument pro správné uchopení otázky komunikace a dojde k posílení kontaktních nástrojů pro styk s veřejností v podobě modernizace webových stránek s implementací mapového portálu, pořízení elektronických úředních desek či aplikací hlášení závad na majetku a sběr podnětů od občanů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2020 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Obec Vřesina
 • IČ: 00635545
 • Sídlo:
  • Ulice: 21. dubna
  • Číslo popisné: 247/1
  • Městská část: Vřesina u Opavy
  • Město: Vřesina
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74720

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 803 435,02
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 671 194,43

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021