Zpět

Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016636

Předmětem projektu je zpracování Komunikační strategie města Lysá nad Labem, modernizace stávajícího Portálu občana města z důvodu zefektivnění komunikace s veřejností a automatizace zavedených procesů MěÚ za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb úřadem, zrychlení výkonu optimalizovaných a automatizovaných procesů a dosažení úspory lidských a finančních zdrojů úřadu. V rámci projektu dojde také k prohlubování znalostí a dovedností úředníků / zaměstnanců úřadu v řešených oblastech projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Lysá nad Labem
 • IČ: 00239402
 • Sídlo:
  • Ulice: Husovo náměstí
  • Číslo popisné: 23/1
  • Městská část: Lysá nad Labem
  • Město: Lysá nad Labem
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 28922

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 5 362 501,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 946 323,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
12. 11. 2021