Zpět

Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476

Účelem projektu je prostřednictvím metod komunitní sociální práce , participace obyvatel Pozorky a doplňkových společenských aktivit aktivizovat místní obyvatele, posilovat jejich kapacitu při řešení vlastních problémů, zvyšovat jejich podíl na rozhodování a přejímání odpovědnosti a budovat takové aktivity, intervence a vazby, které budou odpovídat jejich potřebám.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Město Dubí
 • IČ: 00266281
 • Sídlo:
  • Ulice: Ruská
  • Číslo popisné: 264/128
  • Městská část: Dubí u Teplic
  • Město: Dubí
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 417 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 710 250,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 654 750,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
26. 9. 2022