Zpět

Podpora pozitivního rozvoje dospívajících osob

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016630

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu dospívajících a mladých dospělých na území města Žatce, s níž dosud nebylo systematicky pracováno - projekt podpoří celkem 50 členů cílové skupiny. Pomocí realizace čtyř různých klíčových aktivit, z nichž jedna je nově zřízenou soc. službou, podporujeme a rozvíjíme dovednosti, které vedou k soběstačnosti; vlastní ekonomické aktivitě a uvědomělosti a tím pádem ke zmírnění sociálního vyloučení.
Projekt je v souladu s SPSZ města Žatec na období 2020 - 2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 11. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Charita Most
 • IČ: 70828920
 • Sídlo:
  • Ulice: Františka Malíka
  • Číslo popisné: 956/16a
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 392 003,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 775 059,38

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
20. 8. 2021