Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora psychohygieny pečujících osob (rodičů dětí s hendikepem)

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015147

Projekt se převážně zaměřuje na zvýšení kvality života neformálně pečujících osob, zajištění jejich psychohygieny, edukace a na zlepšení efektivity při využívání podpůrných služeb v regionu s využitím peer konzultantů. Bude zajištěna péče o osobu závislou v době programu. Vznikne Katalog podpůrných služeb, které budou rozčleněny podle specifických skupin hendikepů. Žadatel provedl analýzu CS, podpoří min. 30 osob. Bude realizována formativní evaluace a vytvořena Závěrečná evaluační zpráva.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Příjemce

 • ALKMEON z.s.
 • IČ: 06451152
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 142
  • Město: Sluštice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25084

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 827 603,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 827 603,13

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020