Zpět

Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v České Lípě 3

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016290

Projekt cílí na podporu zaměstnanosti rodičů dětí 1. stupně ZŠ v České Lípě a okolí. Při ZŠ Slovanka bude vytvořena kapacita dostupné a kvalitní péče o děti během šk. roku i prázdnin dle zjištěných potřeb. Rodiče tak budou flexibilnější na trhu práce a vůči požadavkům zaměstnavatelů.
O děti bude postaráno skrze:
-příměstské tábory o prázdninách,
-dětský klub v době školní družiny (vyšší kapacita),
-dětský klub mimo dobu školní družiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace
 • IČ: 49864599
 • Sídlo:
  • Ulice: Antonína Sovy
  • Číslo popisné: 3056
  • Městská část: Česká Lípa
  • Město: Česká Lípa
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 47001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 6 061 129,34
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 069 611,06

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
2. 12. 2021