Zpět

Poradna pro závislosti Varnsdorf 2

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016612

Projekt zajistí rozšíření poskytované soc. služby - odborného soc. poradenství a navazujících aktivit (kariérní poradenství). Cílem projektu je pomocí odborného sociálního poradenství zlepšit soběstačnost CS, jejich sociální situaci a přispět co nejefektivněji k uplatnění CS na trh práce. Cílová skupina jsou osoby nad 15 let ohrožené závislostí (neleg. NL, alkohol, a gambling) a jejich blízké osoby. Projektem bude podpořeno osob 112 osob. Místo realizace: město Varnsdorf

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • DRUG-OUT Klub, z.s.
 • IČ: 44554559
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 13/47
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 184 669,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 562 000,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
23. 9. 2021