Zpět

Přívětivé a otevřené město Jirkov

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016757

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu fungování Městského úřadu Jirkov prostřednictvím posílení a zkvalitnění komunikace s veřejností. Za tímto účelem bude v rámci projektu vytvořena komunikační strategie města a dojde k její pilotní implementaci, budou pořízeny nové moderní komunikační nástroje pro dálkovou komunikaci s veřejností a dojde k posílení znalostí a dovedností pracovníků Městského úřadu Jirkov v oblasti komunikace s vazbou na pořizované nástroje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Jirkov
 • IČ: 00261904
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Dr. E. Beneše
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Vinařice
  • Město: Jirkov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43111

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 472 352,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 436 297,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021