Zpět

Přívětivý Mikroregion Vysokomýtsko

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016802

Projekt reaguje na 2 potřeby identifikované v mikroregionu Vysokomýtsko:
1) Potřeba zkvalitnění komunikace v mikroregionu. Zapojené obce v mikroregionu identifikovaly tuto potřebu jako významnou při tvorbě svých Strategických plánů. Zkvalitnění komunikace, sjednocení komunikace s veřejností v rámci mikroregionu, využití moderních komunikačních nástrojů, jednotná komunikační vize jsou zapracovány ve strategických plánech zapojených obcí.
2) Vzdělávání pracovníků v souvisejících agendách

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Mikroregion Vysokomýtsko
 • IČ: 70903875
 • Sídlo:
  • Ulice: B. Smetany
  • Číslo popisné: 92
  • Městská část: Vysoké Mýto-Město
  • Město: Vysoké Mýto
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 939 261,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 695 163,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021