Zpět

Přívětivý úřad Planá nad Lužnicí

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016742

Předmětem projektu je zavedení efektivní komunikace s veřejností na základě nově vytvořené Komunikační strategie a s tím souvisejících a provázaných komunikačních nástrojů ? moderního webového portálu, dvou elektronických úředních desek a následné informační kampaně, pomocí které město zjistí zpětnou vazbu od občanů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Planá nad Lužnicí
 • IČ: 00252654
 • Sídlo:
  • Ulice: Zákostelní
  • Číslo popisné: 720
  • Město: Planá nad Lužnicí
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39111

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 161 323,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 734 351,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021