Zpět

Profesionalizace Městského úřadu Nový Bydžov

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016720

Projekt je zaměřen na zefektivnění fungování města Nový Bydžov prostřednictvím podpory procesního řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci vybraných procesů MÚ a zavedení moderních nástrojů komunikace do praxe města, tj. zpracování Komunikační strategie města na období 4 let, pořízení elektronické úřední desky, Portálu občana města, on-line objednávkového systému a mobilní aplikace. V rámci projektu dojde také k prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců města v řešených oblastech.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Nový Bydžov
 • IČ: 00269247
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Nový Bydžov
  • Město: Nový Bydžov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 847 986,68
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 855 527,07

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
23. 11. 2021