Zpět

Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko v oblasti komunikace

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016894

Cílem projektu je rozvoj a profesionalizace mikroregionu Ostrožsko-Veselsko prostřednictvím aktivity Přívětivý úřad. V rámci této aktivity se zaměříme na vybrané nástroje komunikace jako je tvorba nového strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci s veřejností, modernizaci web. stránek, rozvoj komunikace na soc. sítích a pořízení mob. rozhlasu. Výše uvedené nástroje budou doplněny o kurzy určené ke zlepšování komunikace s veřejností, aby se co nejvíce přispělo k naplnění hl.cíle projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
 • IČ: 70926140
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Míru 667
  • Město: Veselí nad Moravou 69801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 273 267,09
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 401 164,79

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
7. 12. 2021