Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008

Cílem dvouletého projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Aše prostřednictvím tvorby strategického dokumentu města, pasportizace budov, zavedení nových nástrojů komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů. Rozpočet projektu činí 7,512 mil. Kč, v projektu je naplánováno celkem pět aktivit. Kromě projektového týmu a dodavatelů bude zapojen úřad města a jeho zaměstnanci, zastupitelé a veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 30. 3. 2021
 • Místo realizace: Karlovarský kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Aš
 • IČ: 00253901
 • Sídlo:
  • Ulice: Kamenná
  • Číslo popisné: 473/52
  • Městská část: Aš
  • Město: Aš
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 6 385 465,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 126 846,88

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
11. 11. 2019