Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010012

Cílem dvouletého projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Mnichovo Hradiště prostřednictvím tvorby a aktualizace strategických dokumentů města, pasportizace majetku, zavedení nových nástrojů komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků města. Rozpočet projektu činí 3 986 661 Kč, v projektu jsou naplánovány celkem čtyři aktivity, kromě projektového týmu a dodavatelů bude zapojen úřad města a jeho zaměstnanci a veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 8. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Mnichovo Hradiště
 • IČ: 00238309
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Mnichovo Hradiště
  • Město: Mnichovo Hradiště
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 29501

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 388 661,84
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 597 999,16

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019