Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj sociálních služeb a sociální práce v OPU Praha

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015166

V rámci projektu dojde k rozvoji sociální práce a sociálních služeb skrze zrealizované audity kvality, zavedení pozice metodika sociální práce, zrevidování standardů kvality sociálních služeb a k zavedení nových inovačních metod v oblasti sociální práce. Cílem je zvýšit spokojenost s poskytovanými službami nejen u klientů, ale i u sociálních pracovníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 29. 4. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 • IČ: 45768676
 • Sídlo:
  • Ulice: Kovářská
  • Číslo popisné: 939/4
  • Městská část: Libeň
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 683 312,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 683 312,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020