Zpět

Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016779

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji podporuje aktivity rozvíjející stávající systém hospodaření s energií dle požadavků normy ISO 50001. Zefektivňuje systém evidence spotřeb energií, zajišťuje nástroje pro sledování spotřeb energií a zajišťuje vzdělávání v oblasti energetického managementu pro krajský tým EnMS.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Volení zástupci

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 8 445 355,51
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 490 356,87

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021