Zpět

Smart Bílina - efektivní a komunikující úřad

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016719

Projekt je zaměřen na zefektivnění fungování města Bílina prostřednictvím podpory procesního řízení ve vztahu k automatizaci vybraných procesů úřadu, zavedení moderních komunikačních nástrojů do praxe města a MěÚ a zavedení systému managementu kvality dle normy ISO 50001:2018, vč. profesionalizace zaměstnanců. Realizací projektových aktivit dojde k významnému zvýšení kvality fungování úřadu a poskytovaných služeb a posílení principů elektronického vládnutí (eGovernment) na úrovni města a úřadu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Bílina
 • IČ: 00266230
 • Sídlo:
  • Ulice: Břežánská
  • Číslo popisné: 50/4
  • Městská část: Mostecké Předměstí
  • Město: Bílina
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 6 041 028,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 066 063,88

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021