Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Strategické plánování rozvoje městské části Praha 9

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014425

Projekt zavádí strategické plánování na Úřadu Městské části Praha 9. MČ Praha 9 zatím nemá strategický plán rozvoje, vzhledem k masivní realizované i plánované výstavbě a předpokládanému cca třetinovému růstu počtu obyvatel MČ v následujících dekádách stojí MČ před řadou rozvojových výzev. Bez jasné a konsenzuální vize rozvoje MČ a promyšlených rozvojových opatření hrozí, že budoucí rozvoj bude mít četné negativní důsledky na fungování MČ, kvalitu života obyvatel MČ a sociální soudružnost v MČ.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2021
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Městská část Praha 9
 • IČ: 00063894
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolovská
  • Městská část: Vysočany
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 502 775,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 502 775,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020