Zpět

Strategie rozvoje MČ Praha 3 na roky 2021 - 2030

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014687

Cílem projektu je vytvořit strategii MČ, která bude obsahovat soubor opatření zaměřených na systémový rozvoj území. Projekt je složen ze dvou klíčových aktivit - 1) Tvorba Strategie MČ, 2) Řízení projektu. Na realizaci projektu se bude podílet interní tým (2 členové) a dodavatelé. Doba realizace projektu je 12 měsíců. Celkový rozpočet činí 1.641.625,- Kč. V průběhu realizace projektu je plánováno 1 výběrové řízení rozdělené na 3 části a součástí bude intenzivnější zapojení veřejnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 31. 10. 2021
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Městská část Praha 3
 • IČ: 00063517
 • Sídlo:
  • Ulice: Havlíčkovo náměstí
  • Číslo popisné: 700/9
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 820 812,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 820 812,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021