Zpět

Tréninková pracovní místa a dům na půl cesty Chomutov

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016603

Projekt vhodně nastavenou podporou (sociální služba DPC s rozšířenou kapacitou, workshopy prevence pře/ zadluženosti, JOB CLUBY, TPM) vytváří podmínky pro úspěšný vstup/návrat do společnosti a na trh práce pro mladé lidi města Chomutova ve věku 18-26 let ze SVL a mladé vracející se z institucionálních zařízení, kteří díky vícečetným bariérám čelí riziku prohlubování sociálního vyloučení. Za dobu 18 měsíců realizace bude podpořeno min. 24 osob.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • K srdci klíč, o.p.s.
 • IČ: 27000222
 • Sídlo:
  • Ulice: U Jezera
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Dolní Jiřetín
  • Město: Horní Jiřetín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 958 327,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 698 528,45

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
1. 10. 2021