Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010019

Předmětem projektu je vytvoření 9 strategických dokumentů, které budou definovat cíle mikroregionu Žulovsko dle jeho preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti strategického rozvoje. Potřebnost realizace projektu vychází z požadavků z vedení a provozu mikroregionu a jednotlivých obcí. Tvorba dokumentů bude probíhat v úzké spolupráci s cílovými skupinami.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 30. 7. 2020
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Svazek obcí Mikroregionu Žulovska
 • IČ: 71205501
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 93
  • Město: Skorošice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79065

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 673 883,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 295 391,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
23. 10. 2019