Zpět

Zkvalitnění komunikace obecních samospráv směrem k občanům ve svazku obcí Slavkovský les

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016872

Předkládaný projekt řeší zkvalitnění komunikace s veřejností ve Svazku obcí Slavkovský les. Bude využito těchto nástrojů v souladu se schváleným akčním plánem:
- zpracování strategie komunikace s veřejností
- pořízení elektronických úředních desek
- vytvoření portálu občana, který bude dostupný jak z jednotlivých desek, tak z vlastních zařízení pomocí webového přístupu
- vytvoření kvalitních samostatných webových stránek svazku
- vzdělávání starostů a zaměstnanců obcí v komunikaci s veřejností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 30. 9. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj; Karlovarský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Karlovarský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Svazek obcí Slavkovský les
 • IČ: 63552841
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 143
  • Městská část: Teplá
  • Město: Teplá
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36461

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 092 091,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 545 663,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021