Zpět

Zlepšení komunikace s veřejností mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016812

Cílem projektu je zlepšení komunikace mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko s veřejností prostřednictvím realizace nových webových stránek a nové mobilní aplikace, dále realizací vzdělávacích aktivit v oblasti komunikace s veřejností a odbornou exkurzí za příklady dobré praxe pro pracovníky a představitele mikroregionu a jeho členských obcí. Realizací těchto aktivit dojde nejen k rozvoji mikroregionu v souladu s jeho strategickým dokumentem, ale také k naplnění specific. cílů 4.1.1. a 4.1.2.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci, Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
 • IČ: 67728189
 • Sídlo:
  • Ulice: Radniční náměstí
  • Číslo popisné: 42
  • Městská část: Karolinka
  • Město: Karolinka
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75605

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 044 664,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 360 823,13

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
18. 10. 2021