Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020 - 2025 a její aplikace

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010005

Předmětem projektu je zpracování střednědobé koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020 - 2025 a zpracování metodik (metodika přidělování bytů, metodika prevence ztráty bydlení, metodika provázanosti sociální práce s bytovou a sociální politikou města), zřízení pracovní pozice koordinátora sociálního bydlení, zřízení pracovní skupiny sociálního bydlení a realizace seminářů pro představení výstupů zpracované koncepce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 29. 6. 2020
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Statutární město Frýdek-Místek
 • IČ: 00296643
 • Sídlo:
  • Ulice: Radniční
  • Číslo popisné: 1148
  • Městská část: Frýdek
  • Město: Frýdek-Místek
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 256 576,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 221 748,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
10. 10. 2019