Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009990

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat cíle města Kunovice dle jeho preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů ve vybraných oblastech. Potřebnost realizace projektu vychází z požadavků z vedení a provozu města. Tvorba strategických dokumentů bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnanci, zastupiteli a občany města. Celkem bude vytvořeno 10 strategických dokumentů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 12. 2020
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Kunovice
 • IČ: 00567892
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Svobody
  • Číslo popisné: 361
  • Městská část: Kunovice u Uherského Hradiště
  • Město: Kunovice
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68604

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 964 394,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 523 128,38

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019