Zpět

Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015292

Jako jediná organizace poskytující v Praze současně terénní a ambulantní sociální služby pro děti se zdravotním postižením, čelíme ze strany rodin vysoké poptávce po zvýšení dostupnosti a rozšíření našich služeb. Abychom jejich potřebám mohli vyhovět, hledáme rezervy uvnitř organizace. Realizace projektu - provedení procesního auditu, zefektivnění systému evidence a monitoringu sociální práce, systemizování vnitřních procesů a zavedení procesních standardů je základní podmínkou našeho rozvoje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Hornomlýnská, o.p.s.
 • IČ: 01615939
 • Sídlo:
  • Ulice: Filipova
  • Číslo popisné: 2013/1
  • Městská část: Chodov
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 148 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 892 227,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 892 227,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze

Více informací o projektu


 
29. 9. 2022