Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Synapse

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011510
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014106
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009990
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
12. 09. 2019
 

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010012
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY NA MŠMT

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0012205
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
12. 09. 2019
 

Zavádění systému řízení kvality v ČŠI

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0011833
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
03. 09. 2019
 

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014042
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2023

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle - Žížalky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011015
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Rozvoj sociálního podniku Masopust gastro

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011172
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Prádelna - nový provoz v SP ZAHRADA 2000

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010413
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Housing first v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0013971
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Zůstat spolu - sociálně aktivizační služby v MAS Hustopečsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009868
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle Kulička

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010999
Datum zahájení: 02. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle v Mladé Boleslavi - sladění rodinného a pracovního života

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011004
Datum zahájení: 02. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle - Moravskoslezský vzdělávací institut, z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010989
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 09. 2021

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle - Slezský vzdělávací institut, z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010988
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 09. 2021

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle Louňáček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011006
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle SUNRISE - navazující provoz

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011166
Datum zahájení: 01. 03. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Sociální podnik Beseda Bio

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011119
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
12. 09. 2019