Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Sousedé 83

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014045
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
07. 01. 2020
 

Vzdělávání v Elmontia a.s. II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013834
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
07. 01. 2020
 

Vzdělávání ve společnosti Teplárna Varnsdorf a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012923
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 30. 10. 2021

 
07. 01. 2020
 

GOLF CLUB U Hrádečku - podnikové vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013009
Datum zahájení: 01. 10. 2019
Datum ukončení: 30. 09. 2021

 
07. 01. 2020
 

OPZ 97 Reehap

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013026
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 29. 10. 2021

 
07. 01. 2020
 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Mr. Sushito

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012764
Datum zahájení: 01. 10. 2019
Datum ukončení: 30. 05. 2021

 
07. 01. 2020
 

Nové příležitosti - práce s dětmi

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012505
Datum zahájení: 01. 12. 2019
Datum ukončení: 30. 10. 2021

 
07. 01. 2020
 

Asistenti prevence kriminality v Obrnicích

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014890
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
07. 01. 2020
 

Znovu do práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012322
Datum zahájení: 01. 12. 2019
Datum ukončení: 29. 11. 2021

 
07. 01. 2020
 

SPOLU NEJSME AUT

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013980
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 29. 11. 2021

 
07. 01. 2020
 

Péče je poslání

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013973
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
07. 01. 2020
 

Vznik a provoz sociální služby Adiktologická ambulance v Havlíčkově Brodě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010375
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
07. 01. 2020
 

Terénní sociální práce v Příbrami

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015518
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

NTS vzdělává

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012822
Datum zahájení: 01. 10. 2019
Datum ukončení: 29. 09. 2021

 
07. 01. 2020
 

Asertivní kontaktování na Hlinecku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011825
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
07. 01. 2020
 

MAS MEZI HRADY - poskytování sociálních Odlehčovacích služeb v domácnostech občanů

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010508
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
07. 01. 2020
 

Komunitní centrum - rozvoj komunitní práce ve městě Konice 2019-2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015419
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020
 

Dětská skupina Zubří

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011761
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
07. 01. 2020
 

Dětská skupina JARNÍ

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015625
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
07. 01. 2020
 

TEDDY I. - pokračování II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015544
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
07. 01. 2020