Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Implementace genderového auditu ve společnosti Berner s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0010539
Datum zahájení: 01. 06. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
12. 09. 2019
 

Provoz dětské skupiny Pramínek - Centrum pro rodinu z.s., Lázně Bohdaneč

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014137
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Místo ve společnosti - snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011613
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
12. 09. 2019
 

Dětská skupina Sýkorky II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014101
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Dětská skupina Sovičky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013671
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 30. 01. 2022

 
12. 09. 2019
 

Dětská skupina MF Korunka I.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0014036
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Vytvoření nového pracovního místa na území MAS Stolové hory

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009281
Datum zahájení: 01. 03. 2018
Datum ukončení: 27. 02. 2021

 
12. 09. 2019
 

Dětská skupina - Bábetko I - prodloužení provozu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014336
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

DS Mateřinka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Sdílené rodičovství - jak vést a vychovávat dítě s láskou ze strany obou rodičů po rozvodu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011503
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Práce s lidmi v dluhové pasti a prevence jejího vzniku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010660
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Synapse

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011510
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014106
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY NA MŠMT

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0012205
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
12. 09. 2019
 

Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009990
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
12. 09. 2019
 

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010012
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Zavádění systému řízení kvality v ČŠI

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0011833
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
03. 09. 2019
 

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014042
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2023

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle - Žížalky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011015
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019