Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Dětská skupina VČELKA II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016202
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Rozesmáté děcko - dětská skupina

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015704
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zkvalitňování procesů v PŘÍSTAVECH Armády spásy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015233
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Rodina spolu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016043
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zvyšujeme zaměstnanost - Oslavan a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011320
Datum zahájení: 01. 03. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2020

 
04. 05. 2020
 

Příměstské tábory s Dobrodějem v lese

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011791
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014590
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora provozu dětské skupiny Monty z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015879
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora provozu dětské skupiny baby club KAČKA II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016140
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zaměstnannost SPT

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014063
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
04. 05. 2020
 

Pracovní motivace k příležitostem ve Slaném

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015977
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Letní příměstské tábory při MC Rybička

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014286
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 30. 10. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 1 - Myšky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015588
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Vytvoření strategických dokumentů pro obce svazku Sdružení obcí Sedlčanska

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014623
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2021

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina Mašinka Pardubice (Jana Palacha 2020 -2022)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016018
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Vývoj a pilotní ověření konceptu "Pracovně rehabilitačního střediska"

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Příměstské tábory Mladých ochránců přírody Karpaťáček

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010385
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
04. 05. 2020
 

Odborný pracovník na průsečíku sociálních služeb a škol

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014278
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina Pidilidi v Otevřené zahradě II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016205
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Mateřská škola a jesle Play Wisely

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015790
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020