Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Rozvoj sociálního podniku Masopust gastro

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011172
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Prádelna - nový provoz v SP ZAHRADA 2000

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010413
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Housing first v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0013971
Datum zahájení: 01. 07. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Zůstat spolu - sociálně aktivizační služby v MAS Hustopečsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009868
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle Kulička

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010999
Datum zahájení: 02. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle v Mladé Boleslavi - sladění rodinného a pracovního života

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011004
Datum zahájení: 02. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle - Moravskoslezský vzdělávací institut, z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010989
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 09. 2021

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle - Slezský vzdělávací institut, z. s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010988
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 09. 2021

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle Louňáček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011006
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle SUNRISE - navazující provoz

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011166
Datum zahájení: 01. 03. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Sociální podnik Beseda Bio

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011119
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2020

 
12. 09. 2019
 

Pečujeme rádi

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011231
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 07. 2022

 
12. 09. 2019
 

Sociální služba s názvem Komunitní centrum O krok dál

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010619
Datum zahájení: 01. 01. 2019
Datum ukončení: 30. 03. 2020

 
12. 09. 2019
 

Podpora rodičů dětským klubem MOMA II při ZŠ Morašice, Chrudim

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011693
Datum zahájení: 02. 09. 2019
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
12. 09. 2019
 

Peřinka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014053
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle MiniSovičky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011011
Datum zahájení: 14. 09. 2019
Datum ukončení: 12. 09. 2021

 
16. 09. 2019
 

Housing First CENTROM

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0012651
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 30. 07. 2021

 
12. 09. 2019
 

Podpora péče o děti v mikrojeslích v Kolíně

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011194
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

Mikrojesle - Klubík II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011389
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
12. 09. 2019
 

dětská skupina Happy Day, z.s. II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014252
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
12. 09. 2019