Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Dětská skupina AV - Molekula

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014592
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora prorodinných opatření v obci Střílky

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014032
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Standardizace procesu a tvorba indexu efektivity přímé práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015160
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

DS Klub Tamino Praha 10

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015966
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 2 - Kočičky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015612
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora psychohygieny pečujících osob (rodičů dětí s hendikepem)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015147
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

DS Sluníčka Chlumec

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015967
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupinka Delfínci

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015906
Datum zahájení: 26. 03. 2020
Datum ukončení: 24. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015433
Datum zahájení: 01. 10. 2019
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

DS DOMEK - pokračování provozu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015673
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

BUBLINA2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015848
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Rozvoj sociálních služeb a sociální práce v OPU Praha

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015166
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Městský úřad Šternberk = vstřícný, přívětivý a profesionální úřad

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014375
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Komplexní řešní bytové problematiky osob na území města Krnova

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015638
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

DS Palouček II pokračuje

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016245
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupiny Pampeliška II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016066
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina Kopretinka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016009
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 01. 2022

 
04. 05. 2020