Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Příměstské tábory v území MAS MTJ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015568
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
06. 10. 2020
 

Společně

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015687
Datum zahájení: 01. 08. 2020
Datum ukončení: 30. 07. 2021

 
06. 10. 2020
 

Příměstský fotbalový kemp Václavovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015960
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
06. 10. 2020
 

Nové pracovní místo v regionálním médiu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015523
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 10. 2022

 
06. 10. 2020
 

Zavedení sociální služby Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené při Portimo, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016045
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
06. 10. 2020
 

Příměstské tábory Hip Hop days

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015410
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
06. 10. 2020
 

MOC Kafe - výroba svačin

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015943
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
06. 10. 2020
 

Montessori jesle II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015648
Datum zahájení: 05. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
06. 10. 2020
 

Tábory v Kamýku nad Vltavou

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015752
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 11. 2022

 
06. 10. 2020
 

Pečujeme o děti, pomáháme rodičům

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015672
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
06. 10. 2020
 

Příměstský tábor s koňmi

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015575
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 08. 2021

 
06. 10. 2020
 

Letní příměstské tábory pro SVČ Odry

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015516
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
06. 10. 2020
 

Přibližování v regionu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015562
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
06. 10. 2020
 

Zdislava - podpora sociálního začleňování

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016082
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
06. 10. 2020
 

Příměstské tábory Klášter Broumov

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015884
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
06. 10. 2020
 

Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015863
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
06. 10. 2020
 

Příměstské tábory v Pozďatíně

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015798
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 08. 2022

 
06. 10. 2020
 

Prázdninová Stráž

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015935
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
06. 10. 2020
 

Jezdectví pro spokojenost dětí a rodičů na Rýmařovsku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015916
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 10. 2022

 
06. 10. 2020
 

Aktivní Pomoraví - nepobytové tábory

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015475
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 11. 2022

 
06. 10. 2020