Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

RODINA, SRDCE NAŠÍ NEMOCNICE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015599
Datum zahájení: 01. 12. 2019
Datum ukončení: 30. 05. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina V Parku 2020-2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016136
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina-KLUBÍK DPO

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015440
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

DS Klub Tamino Praha 6 - B

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015784
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Efektivní veřejná správa v Kobeřicích u Brna

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014648
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014665
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zvýšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi podporou realizace příměstských táborů

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011802
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina - Veselý panáček II - navazující provoz

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016229
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

5PQ - pět pilířů kvality

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015232
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
04. 05. 2020
 

Lukovský Příměstský tábor

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015091
Datum zahájení: 12. 07. 2019
Datum ukončení: 05. 08. 2021

 
04. 05. 2020
 

Moderní a strategické řízení města Odry

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014547
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Fitlínek 2020

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015806
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do prevence kriminality v Aši

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016152
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Tábory Paleček v MAS Moravský kras

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011801
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
04. 05. 2020
 

ROZŠÍŘENÍ BEZPLATNÉ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNY NA KAPLICKU pro obce MAS Pomalší

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011909
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora provozu dětské skupiny MAPOP_2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016172
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina Mrňousek Ostrava-Hrabůvka 2020-2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015859
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 27. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Efektivní veřejná správa - Starý Plzenec

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014657
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020