Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Dětská skupina ZDRAVÍNEK pokračuje

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016204
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Sportovní příměstský tábor na Podluží 2020-2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014457
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 09. 2022

 
04. 05. 2020
 

Kvalitně a odborně

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015244
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Rozvoj procesů SSL ve VKCI

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015297
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015292
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2021

 
04. 05. 2020
 

Školka u 3 oveček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016155
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina ECT

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015396
Datum zahájení: 01. 10. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Komunitní centrum u Podivena

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014253
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina Karlovaráček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016180
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

AZ školka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016120
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina MO v posádce Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016241
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 29. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0016085
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zvýšení zaměstnanosti na území MAS Lašsko prostřednictvím rozvoje Geoparku Podbeskydí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014046
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
04. 05. 2020
 

Samaritán poradí s dluhy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010679
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

O KROK

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015505
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podniková dětská skupina Šikulka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015442
Datum zahájení: 01. 09. 2019
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

MHMP - sociální bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473
Datum zahájení: 02. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

DS Skupina Naruby

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014847
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 29. 06. 2022

 
04. 05. 2020