Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Publicita Evropského roku aktivního stárnutí (EY2012)

Upozorňujeme, že byly uveřejněny podklady pro projekty, které jsou v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity zaměřeny na osoby starší 50 let a kromě povinných log OP LZZ musí používat i logo Evropského roku 2012.
  • podklady ke stažení (wordové šablony s logy OP LZZ a EY2012, loga EY2012, grafický manuál EY2012 v AJ)

Šablony je možné využít na přílohu monitorovací zprávy „Přínos pro cílovou skupinu 50+“ a na případné další výstupy projektu, které jsou specifické pro cílovou skupinu 50+, viz dále.

UPOZORNĚNÍ: Logo EY2012 musí použít na vlastních webových stránkách k projektu, případně na dokumentech, které se specificky týkají cílové skupiny 50+, jen ty projekty, pro které tato povinnost vyplývá z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě výzvy poskytovatele, nikoli všechny projekty zaměřené na cílovou skupinu 50+.